Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Svozové dny odpadu od dubna 2015

Vzhledem k tomu, že od dubna začíná svoz bioodpadu informujeme Vás tímto o svozových dnech odpadu.

 

Bioodpad                                           -  pondělí v sudý týden – tzn. 13.4.,…a poté za každých 14 dní…

 

Směsný komunální odpad          -  pondělí v lichý týden – tzn. pojede se 23.3., 30.3.,6.4., 20.4.,….a za každých 14 dní13. dubna 2015 (Po)