Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Výsledek z dnešního jednání vlády, nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR – účinná od 15.11. 2021

 1. www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece-1000.pdf">Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách s účinností od 15. listopadu
  (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece--cele-zneni-1000.pdf">celé znění mimořádného opatření)
 2. www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-1001.pdf">Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest s účinností od 15. listopadu
  (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest--cele-zneni-1001.pdf">celé znění mimořádného opatření)
 3.  www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/diskriminacni-RT-PCR-vysetreni-0999.pdf">Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření s účinností od 15. listopadu
  (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/diskriminacni-RT-PCR-vysetreni--cele-zneni-0999.pdf">celé znění mimořádného opatření)
 4. www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-provadeni-ockovani-1002.pdf">Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla provedení očkování s účinností od 15. listopadu
  (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-provadeni-ockovani--cele-zneni-1002.pdf">celé znění mimořádného opatření)
 5. www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-vykazovani-ockovani-1003.pdf">Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla vykazování očkování s účinností od 15. listopadu
  (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-vykazovani-ockovani--cele-zneni-1003.pdf">celé znění mimořádného opatření)

Vláda projednala návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

V opatření o povinném používání ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo, že výjimka z nošení respirátorů během vzdělávacích aktivit se od 15. listopadu nebude vztahovat na kolektivy, kde je více než 50 dětí, žáků nebo studentů, což platí především pro přednášky na vysokých školách.

Povinnost pravidelného testování zaměstnanců v léčebnách dlouhodobě nemocných a pobytových zařízeních sociálních služeb se od 15. listopadu rozšíří na všechna lůžková zařízení zdravotní a sociální péče a zároveň se bude toto testování týkat i osob připravujících se u poskytovatele na výkon povolání.

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo, že od 15. listopadu bude stát platit vakcíny i cizincům s dlouhodobým legálním pobytem v ČR nad 90 dnů, kteří nejsou v ČR ani v EU plátci zdravotního pojištění a dosud si vakcinaci museli kompletně hradit. Nově si budou platit jen provedení samotného výkonu.

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 v České republice se bude Ministerstvo zdravotnictví a vláda zabývat i dalším možným zpřísněním protiepidemických opatření. Na zítřejší ráno bude svolána Rada vlády pro zdravotní rizika, k projednání dalších návrhů opatření, která vláda projedná v pátek.

Informace zde:domaci.hn.cz/c1-66998040-dalsi-zprisneni-opatreni-prichazi-povinne-testovani-neockovanych-zdravotniku-i-respiratory-na-vs">domaci.hn.cz/c1-66998040-dalsi-zprisneni-opatreni-prichazi-povinne-testovani-neockovanych-zdravotniku-i-respiratory-na-vs

Výsledky zde: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-10--listopadu-2021-191789/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-10--listopadu-2021-191789/

Tisková konference - video např. zde: www.novinky.cz/domaci/clanek/epidemie-sili-vlada-resi-zprisnovani-cekame-na-tiskovou-konferenci-40377507">www.novinky.cz/domaci/clanek/epidemie-sili-vlada-resi-zprisnovani-cekame-na-tiskovou-konferenci-40377507

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR budou publikována zde:www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/">www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/15. listopadu 2021 (Po) do 22. listopadu 2021 (Po)