Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Úřední deska - historie listin za rok 2011

Filtrování:   

ev. číslo název vydal platnost od platnost do *
104/2011 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí, stavba Kácov kNN pro č. parc. 2215/3,4,5  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 27.12.2011 12.01.2012
103/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 21.12.2011 06.01.2012
102/2011 Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 14.12.2011 30.12.2011
101/2011 Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 14.12.2011 30.12.2011
100/2011 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Čestín-Petrovice II  stáhnout dokument (.pdf) Honební společenstvo Čestín - Petrovice II 14.12.2011 30.12.2011
99/2011 Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 6 územního plánu obce Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 09.12.2011 13.01.2012
98/2011 Nabídka pozemků podle § 7 zákona o prodeji půdy  stáhnout dokument (.pdf) Pozemkový fond ČR 09.12.2011 09.01.2012
97/2011 Výzva a přerušení územního řízení pro Lenku Kácov, spol. s r.o.  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 05.12.2011 21.12.2011
96/2011 Pozvánka na veřejné zasedání 9.12.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 01.12.2011 09.12.2011
95/2011 Oznámení záměru "Adaptace části průmyslového areálu továrny Lenka Kácov, s.r.o.  stáhnout dokument (.pdf) Krajský úřad Středočeského kraje 30.11.2011 16.12.2011
94/2011 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 30.11.2011 16.12.2011
93/2011 Rozhodnutí - stavební povolení - "Vodovod Kácov"  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 28.11.2011 14.12.2011
92/2011 Mikroregion Posázavský kruh - návrh rozpočtu na rok 2012  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Posázavský kruh 22.11.2011 07.12.2011
91/2011 Návrh rozpočtu svazku obcí EKOSO na r. 2012  stáhnout dokument (.pdf) EKOSO, svazek obcí 21.11.2011 06.12.2011
90/2011 Rozpočtový výhled 2013 -2014 - Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 21.11.2011 07.12.2011
89/2011 Návrh rozpočtu na rok 2012 - Mikroregion Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 21.11.2011 07.12.2011
88/2011 Zveřejnění záměru - prodej pozemku p.č. 2098/12 v k.ú. Kácov   stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 21.11.2011 07.12.2011
87/2011 Zveřejnění záměru - prodej pozemku p.č. 2098/11 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 21.11.2011 07.12.2011
86/2011 Zveřejnění záměru - prodej pozemku p.č. 2033 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 21.11.2011 07.12.2011
85/2011 Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor Kácov č.p. 14  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 21.11.2011 07.12.2011
84/2011 Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor Kácov č.p. 1  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 21.11.2011 07.12.2011
83/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 08.11.2011 24.11.2011
82/2011 Výzva k doložení dokladů - vodovodní přípojky  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 25.10.2011 10.11.2011
81/2011 Rozhodnutí o změně využití území - z orné půdy na ostatní plochu  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 21.10.2011 08.11.2011
80/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 20.10.2011 05.11.2011
79/2011 Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 19.10.2011 04.11.2011
78/2011 Pozvánka na veřejné zasedání dne 26.10.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 19.10.2011 26.10.2011
77/2011 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 18.10.2011 03.11.2011
76/2011 Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  stáhnout dokument (.pdf) ČEZ Distibuční služby, s.r.o., Ostrava 06.10.2011 15.11.2011
75/2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - Intenzifikace a přístavba ČOV Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 14.09.2011 30.09.2011
74/2011 Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 13.09.2011 29.09.2011
73/2011 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  stáhnout dokument (.pdf) Pozemkový fond ČR 12.09.2011 12.10.2011
72/2011 Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Vodovod Kácov"  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 12.09.2011 29.09.2011
71/2011 Oznámení zahájení územního řízení a pozv. k veřej.ústnímu jednání - změna využití území  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 08.09.2011 24.09.2011
70/2011 Zveřejnění záměru - prodeje pozemků  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.09.2011 26.09.2011
69/2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby, domovní ČOV pro dům č.p. 30 ve Zlivi  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 06.09.2011 22.09.2011
68/2011 Rozhodnutí - veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu Administrativní a skladová hala  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 02.09.2011 20.09.2011
67/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - IV-12-6011856 Kácov - kNN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 01.09.2011 17.09.2011
66/2011 Veřejná vyhláška - vodovodní přípojky v Kácově  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 30.08.2011 15.09.2011
65/2011 Pozvánka na veřejné zasedání dne 2.9.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 25.08.2011 02.09.2011
64/2011 Rozhodnutí - veřejná vyhláška, stavební povolení Kácov, Zliv - TS a kNN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 19.08.2011 06.09.2011
63/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spol. řízení a pozvánka k veř. ústnímu jednání - Foliant EU, s.r.o.  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 26.07.2011 11.08.2011
62/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s.  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 25.07.2011 10.08.2011
61/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 12.07.2011 28.07.2011
60/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2098/12  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 11.07.2011 27.07.2011
59/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2098/11  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 11.07.2011 27.07.2011
58/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji - dům č.p. 249 s pozemky p.č. st. 422 a 664/8  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 11.07.2011 27.07.2011
57/2011 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 04.07.2011 20.07.2011
56/2011 Výzva pro AFK Kácov, občanské sdružení  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 27.06.2011 13.07.2011
55/2011 Pozvánka na veřejné zasedání dne 24.6.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 16.06.2011 24.06.2011
54/2011 Rozhodnutí - územní rozhodnutí, rozhodnutí o změně využití území  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 16.06.2011 02.07.2011
53/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení IV-12-6009540 Kácov - kNN pro č. parc. 366/1,2,3  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 14.06.2011 30.06.2011
52/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení IE-12-6003330 Kácov - VN, TS KH - 0417 a kNN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 14.06.2011 30.06.2011
51/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení, Kácov - kVN, TS, kNN, č. parc. 2098/...  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 09.06.2011 25.06.2011
50/2011 Veřejná vyhláška - stavební povolení na Revitalizaci náměstí kněžny Toskánské v Kácově - místní komunikace  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 06.06.2011 22.06.2011
49/2011 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Honební společenstvo Kácov 20.05.2011 25.05.2011
48/2011 Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2010  stáhnout dokument (.pdf) EKOSO, svazek obcí 17.05.2011 02.06.2011
47/2011 Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2011  stáhnout dokument (.pdf) Finanční úřad v Kutné Hoře 17.05.2011 22.06.2011
46/2011 Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregionu Posázavský kruh  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Posázavský kruh 17.05.2011 02.06.2011
45/2011 Veřejná vyhláška  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 11.05.2011 26.05.2011
44/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání - IV-12-6009540 Kácov - kNN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 06.05.2011 24.05.2011
43/2011 Oznámení územního a stavebního řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k věř. ústnímu jednání -IE-12-6003330 Kácov - VN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 06.05.2011 24.05.2011
42/2011 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 12.5.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 04.05.2011 12.05.2011
41/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zaháj. spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kácov - KVN, TS, kNN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 02.05.2011 17.05.2011
40/2011 Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na stavbu - úprava TS, kabel NN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 29.04.2011 17.05.2011
39/2011 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - Revitalizace náměstí kněžny Toskánské v Kácově - místní komunikace II.  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 26.04.2011 11.05.2011
38/2011 Návrh závěrečného účtu Městyse Kácov za rok 2010  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 26.04.2011 11.05.2011
37/2011 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Revitalizace náměstí kněžny Toskánské v Kácově - místní komunikace I.  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 21.04.2011 06.05.2011
36/2011 Veřejná vyhláška o provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území městyse  stáhnout dokument (.pdf) Zeměměřický úřad Praha 8 20.04.2011 05.05.2011
35/2011 Závěrečný účet za rok 2010 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 20.04.2011 05.05.2011
34/2011 Obecně závazná vyhláška Městysu Kácov č. 6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 03.05.2011
33/2011 Obecně závazná vyhláška Městysu Kácov č. 5/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 03.05.2011
32/2011 Obecně závazná vyhláška Městysu Kácov č. 4/2011 o poplatku ze vstupného  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 03.05.2011
31/2011 Obecně závazná vyhláška Městysu Kácov č. 3/2011 o místním poplatku ze psů  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 03.05.2011
30/2011 Závazná vyhláška Městysu Kácov č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městysu Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 03.05.2011
29/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 527/2 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
28/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2577/2 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
27/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2924 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
26/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2198/3 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
25/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz.p.č.2198/2 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
24/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k prodeji poz. p.č. 2198/1 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.04.2011 04.05.2011
23/2011 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejn. jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 15.04.2011 03.05.2011
22/2011 Rozhodnutí - územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu Kácov, ul. Jirsíkova - kabel nn  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 18.03.2011 05.04.2011
21/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému projednávání - stavba Kácov - úprava TS, kabel NN  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 17.03.2011 02.04.2011
20/2011 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 24.3.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 16.03.2011 24.03.2011
19/2011 Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje  stáhnout dokument (.pdf) Krajský úřad Středočeského kraje 14.03.2011 02.05.2011
18/2011 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřej. ústnímu jednání - AFK Kácov, OS  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 10.03.2011 26.03.2011
17/2011 Zveřejnění záměru - nabídka k pronájmu vodáckého kempu  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.03.2011 23.03.2011
16/2011 Dražební vyhláška - dražba 31.3.2011 v 10,30 hod. Nymburk  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Nymburk 07.03.2011 31.03.2011
15/2011 Dražební vyhláška - dražba 31.3.2011 v 10,15 hod. Nymburk  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Nymburk 07.03.2011 31.03.2011
14/2011 Dražební vyhláška - dražba 31.3.2011 v 10 hod. Nymburk  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Nymburk 07.03.2011 31.03.2011
13/2011 Dražební vyhláška - dražba 24.3.2011 - Hájenka Vyšehrad, Lišice  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Nymburk 07.03.2011 24.03.2011
12/2011 Dražební vyhláška - dražba 29.3.2011 v 10,30 hodin v Nymburce - NEPLATNÉ  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad v Nymburce 28.02.2011 07.03.2011
11/2011 Dražební vyhláška - dražba 29.3.2011 v 10,15 hodin v Nymburce - NEPLATNÉ  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad v Nymburce 28.02.2011 07.03.2011
10/2011 Dražební vyhláška - dražba 29.3.2011 v 10 hodin v Nymburce - NEPLATNÉ  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad v Nymburce 28.02.2011 07.03.2011
9/2011 Dražební vyhláška - dražba 25.3.2011 Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Nymburk 28.02.2011 25.03.2011
8/2011 Upozornění - volné pobíhání psů  stáhnout dokument (.pdf) Úřad Městysu Kácov 28.02.2011 17.01.2012
7/2011 Usnesení o zastavení dražby  stáhnout dokument (.pdf) Okresní soud v Kutné Hoře 23.02.2011 03.03.2011
6/2011 Dražební vyhláška  stáhnout dokument (.pdf) Okresní soud v Kutné Hoře 09.02.2011 22.02.2011
5/2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k veřej. ústnímu jednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 02.02.2011 18.02.2011
4/2011 Rozhodnutí o umístění stavby, stanovení podmínek a stavební povolení   stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 01.02.2011 17.02.2011
3/2011 Obecně závazná vyhláška 1/2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.01.2011 14.02.2011
2/2011 Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřej. ústnímu jednání - změna využití území  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 20.01.2011 05.02.2011
1/2011 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 27.1.2011  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 19.01.2011 27.01.2011
Pro otevření přiložených dokumentů s logem je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader.