Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Úřední deska - historie listin za rok 2015

Filtrování:   

ev. číslo název vydal platnost od platnost do *
76/2015 Oznámení ceny stočného od 1. 1. 2016  stáhnout dokument (.pdf) VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora 09.12.2015 09.01.2016
75/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 17. 12. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 09.12.2015 17.12.2015
74/2015 Zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí  stáhnout dokument (.pdf) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 30.11.2015 01.02.2016
73/2015 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí  stáhnout dokument (.xls) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Kolín 30.11.2015 01.02.2016
72/2015 Směna pozemků  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.11.2015 15.12.2015
71/2015 Záměr prodeje pozemku I  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.11.2015 15.12.2015
70/2015 Záměr prodeje pozemku  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.11.2015 15.12.2015
69/2015 Návrh rozpočtu Městysu Kácov na rok 2016  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.11.2015 15.12.2015
68/2015 Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  stáhnout dokument (.pdf) Finanční úřad Kutná Hora 19.11.2015 31.01.2016
67/2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mikroregionu Posázavský kruh  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Posázavský kruh 19.11.2015 08.12.2015
66/2015 Návrh rozpočtu 2016 - EKOSO, svazek obcí  stáhnout dokument (.pdf) EKOSO, svazek obcí 16.11.2015 02.12.2015
65/2015 Rozpočtový výhled 2017-2018 - Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojan. a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 04.11.2015 20.11.2015
64/2015 Návrh rozpočtu 2016 - Mikroreg. Uhljan. a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 04.11.2015 20.11.2015
63/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 5. 11. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.10.2015 05.11.2015
62/2015 Kontrola tech. stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo životního prostředí 16.10.2015 01.02.2016
61/2015 Dražební vyhláška  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Karlovy Vary 15.10.2015 24.11.2015
60/2015 Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor v Kácově č.p. 15  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 29.09.2015 15.10.2015
59/2015 Zveřejnění záměru - prodej Zámku Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 29.09.2015 15.10.2015
58/2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  stáhnout dokument (.pdf) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 10.09.2015 15.11.2015
57/2015 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí  stáhnout dokument (.xls) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Kolín 07.09.2015 01.02.2016
56/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 10. 9. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 01.09.2015 10.09.2015
55/2015 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Přerov 18.08.2015 18.09.2015
54/2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 7 Územního plánu Obce Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Úřad Městysu Kácov 17.08.2015 02.09.2015
53/2015 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 12.08.2015 15.09.2015
52/2015 Příloha k ev. č. 51/2015 - Nařízení Středočeského kraje 4/2010  stáhnout dokument (.pdf) Krajský úřad Středočeského kraje 30.07.2015 15.09.2015
51/2015 Vyhlášení období déletrvajícího sucha  stáhnout dokument (.pdf) Krajský úřad Středočeského kraje 30.07.2015 15.09.2015
50/2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 6.8.2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 28.07.2015 06.08.2015
49/2015 Zveřejnění záměru a nabídka k pronájmu nebytových prostor v Kácov č.p. 15  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.07.2015 12.08.2015
48/2015 Příloha č. 2 k ev. č. 46/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo životního prostředí 16.07.2015 18.08.2015
47/2015 Příloha č. 1 k ev. č. 46/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministersvo životního prostředí 16.07.2015 18.08.2015
46/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo životního prostředí 16.07.2015 18.08.2015
45/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 16. 7. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 07.07.2015 16.07.2015
44/2015 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Honební společenstvo Kácov 30.06.2015 10.07.2015
43/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 25. 6. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 16.06.2015 25.06.2015
42/2015 Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu Městyse Kácov za rok 2014  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.06.2015 24.06.2015
41/2015 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu Městyse Kácov za rok 2014  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.06.2015 24.06.2015
40/2015 Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu Městyse Kácov za rok 2014  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.06.2015 24.06.2015
39/2015 Závěrečný účet Městyse Kácov za rok 2014  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.06.2015 24.06.2015
38/2015 Zveřejnění záměru - nabídka k pronájmu části poz. p.č. 2027/8 v k.ú. Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 08.06.2015 24.06.2015
37/2015 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Změny č. 7 ÚPO Kácov a veřejném projednání  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 05.06.2015 09.07.2015
36/2015 FIN - Sv. obcí mikroreg. Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
35/2015 Příloha - Sv. obcí mikroreg. Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
34/2015 Rozvaha 2014 - Sv. obcí mikroreg. Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
33/2015 Výkaz zisku a ztráty - Sv. obcí mikroreg. Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
32/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. DSO Mikroreg. Uhlířskojanovicka s stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
31/2015 Závěrečný účet za r. 2014 Svazku obcí mikroreg. Uhlířskojanovicko a stř. Posázaví  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 29.05.2015 15.06.2015
30/2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  stáhnout dokument (.pdf) Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 07.05.2015 09.06.2015
29/2015 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2015  stáhnout dokument (.pdf) Finanční úřad pro Středočeský kraj 30.04.2015 01.06.2015
28/2015 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Posázavský kruh  stáhnout dokument (.pdf) Mikroregion Posázavský kruh 23.04.2015 11.05.2015
27/2015 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Klatovy 17.04.2015 15.07.2015
26/2015 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí EKOSO za rok 2014  stáhnout dokument (.pdf) EKOSO, svazek obcí 16.04.2015 05.05.2015
25/2015 Příloha k ev. č. 24/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministersvo životního prostředí 16.04.2015 22.06.2015
24/2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek  stáhnout dokument (.pdf) Ministersvo životního prostředí 16.04.2015 22.06.2015
23/2015 Příloha č. 6 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
22/2015 Příloha č. 5 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
21/2015 Příloha č. 4 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
20/2015 Příloha č. 3 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
19/2015 Příloha č. 2 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
18/2015 Příloha č. 1 k veřejné vyhlášce č.e. 17/2015  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
17/2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  stáhnout dokument (.pdf) Ministerstvo zemědělství 01.04.2015 22.06.2015
16/2015 Pozvánka na veřejné zasedání dne 9.4.2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 01.04.2015 09.04.2015
15/2015 Závazná vyhláška Městysu Kácov č. 03/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.03.2015 03.04.2015
14/2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.03.2015 03.04.2015
13/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - Požární řád Městyse Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 18.03.2015 03.04.2015
12/2015 Oznámení uložení písemnosti I  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 18.03.2015 03.04.2015
11/2015 Oznámení uložení písemnosti  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 18.03.2015 03.04.2015
10/2015 Dražební vyhláška o provedení elektronické další dražby nemovitosti  stáhnout dokument (.pdf) Exekutorský úřad Praha 1 05.03.2015 30.04.2015
9/2015 Oznámení o uložení písmenosti  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 04.03.2015 20.03.2015
8/2015 Inventarizační zpráva Městysu Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 04.03.2015 07.04.2015
7/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 5. 3. 2015  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 25.02.2015 05.03.2015
6/2015 Dražební vyhláška  stáhnout dokument (.pdf) Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. 20.02.2015 22.04.2015
5/2015 Zveřejnění záměru a nabízí k pronájmu nebytové prostory v č.p. 1  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 16.02.2015 04.03.2015
4/2015 Zveřejnění záměru a nabídka k prodeji poz.p.č.st. 827  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 16.02.2015 04.03.2015
3/2015 Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2014  stáhnout dokument (.pdf) Městys Kácov 27.01.2015 05.02.2015
2/2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Změny č. 7 ÚPO Kácov  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Kutná Hora 27.01.2015 17.03.2015
1/2015 Oznámení uložení písemnosti  stáhnout dokument (.pdf) Městský úřad Zruč nad Sázavou 22.01.2015 10.02.2015
Pro otevření přiložených dokumentů s logem je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader.