Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Výsledky z mimořádného jednání vlády 26. 2. 2021, vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření

Usnesení vlády č. 196 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM">Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/duvody-pro-prodlouzeni-nouzoveho-stavu.pdf">Důvody pro vyhášení nouzového stavu a www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Priloha-k-predkladaci-zprave-k-prodlozeni-nouzoveho-stavu_1.pdf">popis epidemiologické situace)

Usnesení vlády č. 197 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNLHS">Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 198 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNNIM">Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 199 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNQ4P">Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organy-verejne-moci.pdf">odůvodnění usnesení č. 199)

Usnesení vlády č. 200 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM">Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března

Usnesení vlády č. 201 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNUVW">Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav--zarizenich.pdf">odůvodnění usnesení č. 201)

Usnesení vlády č. 202  apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNW3G">Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky.pdf">odůvodnění usnesení č. 202)

Usnesení vlády č. 203  apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNYQH">Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-veznice.pdf">odůvodnění usnesení č. 203)

Usnesení vlády č. 204 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP2VO">Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února

Usnesení vlády č. 205 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP4U4">Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/kriticka-infrastruktura.pdf">odůvodnění usnesení č. 205)

Usnesení vlády č. 206  apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUXYWP">Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidelne-lekarske-prohlidky.pdf">odůvodnění usnesení č. 206)

Usnesení vlády č. 207 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP8E8">Krizové opatření o provozu krematorií (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria.pdf">odůvodnění usnesení č. 207)

Usnesení vlády č. 208 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPAYV">Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytovani-soc--davek.pdf">odůvodnění usnesení č. 208)

Usnesení vlády č. 209 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1">Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-ODUVODNENI.pdf">odůvodnění usnesení č. 209)

Usnesení vlády č. 210  apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA">Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV_oduv_zmena-zamestnavatele.pdf">odůvodnění usnesení č. 210)

Usnesení vlády č. 211 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPG2R">Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (www.vlada.cz:8443/assets/media-centrum/aktualne/poskytovatele-soc--sluzeb.pdf" target="_blank">odůvodnění usnesení č. 211)

Usnesení vlády č. 212 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3">Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-pro-deti.pdf">odůvodnění usnesení č. 212)

Usnesení vlády č. 213 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPLJT">Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf">celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 214 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPQML">Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf">celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení vlády č. 215  apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPU1Y">Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
(www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zajisteni-luzek.pdf">odůvodnění usnesení č. 215)

Usnesení vlády č. 216 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU">Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března 

Usnesení vlády č. 217 apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62">Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března

Dále v příloze postupuji částku Sbírky zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19.

Zdroj zde: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--unora-2021-186956/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26--unora-2021-186956/

Tisková konference s přehledem opatření zde:

ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3275884-vlada-schvalila-novy-nouzovy-stav-platit-bude-od-soboty-potrebuje-ho-pro-zakaz">ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3275884-vlada-schvalila-novy-nouzovy-stav-platit-bude-od-soboty-potrebuje-ho-pro-zakaz

 01. března 2021 (Po) do 21. března 2021 (Ne)