Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Informace ČSÚ: Životní podmínky - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Vlastní šetření bude probíhat od 1. února do 24. 5. 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ a dokladem totožnosti.


01. února 2020 (So) do 24. května 2020 (Ne)