Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Dětská skupina Kácováček


Městys Kácov oznamuje rodičům dětí, že si od 27. 5. 2024 mohou vyzvedávat přihlášky do dětské skupiny na Úřadě Městyse Kácov nebo si je stáhnout z webových stránek.


Přijímací řízení do dětské skupiny Kácováček

Oznamujeme rodičům, že v době od 27. 5. do 28. 6. 2024 bude probíhat přijímací řízení do dětské skupiny „ Kácováček“. Žádosti si mohou rodiče vyzvednout na Úřadě Městyse Kácov nebo vytisknout z webu městyse v sekci Dětská skupina Kácováček od 27. 5. do 7. 6. 2024.

Od 10. 6. do 14. 6. 2024 přijímá Úřad Městyse Kácov přihlášky.

Od 28. 6. 2024 bude městys podepisovat s rodiči Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Školné za měsíc bude 850,- Kč, stravné pro dítě do 5 let 50,-Kč/den.