Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Historie knihovny

První zmínka o knihovně

  • za 1. republiky před 2. světovou válkou byla knihovna ve staré škole v jedné třídě - knihy půjčovali p. ředitelé Hazuka a Nejepinský
  • 50. léta - na náměstí u Petrásků
  • od poč. 60. let do roku 1992 sídlila knihovna u Křenů (Nejedlů) - knihy půjčovali pan Kůta, paní Dušková a paní Kohoutová
  • v roce 1992 byla knihovna přestěhována na zámek - knihy půjčovala paní Volfová, paní Přenosilová
  • od roku 1996 přesídlila knihovna do budovy obecního úřadu - knihy půjčovala paní Přenosilová
  • od července 2007 do srpna 2017 se nacházela knihovna v budově 1.st. ZŠ - knihovnu vedla paní uč. Volfová
  • od září 2017 sídlí knihovna na adrese Nádražní 15 (v nových prostorách vedle pošty) - knihovnu vede paní uč. Volfová

Vybudování nové knihovny (2007)

Knihovnu vybudovali kácovští učitelé za pomoci pracovníků městyse Kácov. Nejprve bylo nutné přestěhovat knihy, které byly uloženy na obecním úřadě. Jakmile byly knihy přestěhovány do budovy školy, začali jsme budovat novou knihovnu. Bylo nutné vymalovat třídu, ve které se nyní knihovna nachází. Následovalo natírání regálů a „velký úklid“. Pak už jsme jen rovnali a rovnali… V září byly všechny knihy očíslovány a zaevidovány. Byla to spousta práce, ale ve finále jsme měli krásnou útulnou knihovnu, ve které je každému čtenáři dobře.

Otevření knihovny (2007)

Nová knihovna byla slavnostně otevřena 18. října 2007. V dopoledních hodinách byla představena žákům školy, odpoledne pak proběhlo slavnostní zahájení pro občany Kácova. Děti z prvního stupně si zde mohly zasoutěžit. Každé z nich dostalo omalovánku a něco „na zub“.

Přestěhování knihovny do nových prostor (2017)

Dne 20. 9. 2017 se po prázdninách znovu slavnostně otevřela Knihovna Městysu Kácov, tentokrát v nových prostorách vedle pošty.