Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Informace k volbám do zastupitelstva Středočeského kraje

Informujeme občany o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se konají ve dvou dnech na území ČR, a to v pátek 2.října 2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hodin. Sídlo volebního okrsku pro Městys Kácov je na adrese Kácov, Jirsíkova 157, v obřadní místnosti. Volič se po příchodu do volební místnosti prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Všichni voliči obdrželi do svých schránek hlasovací lístky. V případě, že by nějakým nedopatřením voliči hlasovací lístky neobdrželi, sdělí tuto skutečnost volební komisi a ta jim vydá novou kompletní sadu hlasovacích lístků.

Z důvodu nepříznivého zdravotního stavu mohou voliči požádat o přenosnou volební schránku. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle 702 178 480.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je důležité dbát pokynů okrskové volební komise ohledně hygienických zásad.02. října 2020 (Pá) do 03. října 2020 (So)