Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Informace pro občany o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Informace pro občany o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech na území ČR, a to v pátek 8.října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin. Sídlo volebního okrsku pro Městys Kácov je na adrese Kácov, Jirsíkova 157, v obřadní místnosti. Volič se po příchodu do volební místnosti prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Všichni voliči obdrželi do svých schránek hlasovací lístky. V případě, že by nějakým nedopatřením voliči hlasovací lístky neobdrželi, sdělí tuto skutečnost volební komisi a ta jim vydá novou kompletní sadu hlasovacích lístků.

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili v rámci okrsku s přenosnou volební schránkou.

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky na Úřad Městysu Kácov na telefonním čísle 327 324 204 nebo přímo ve dnech voleb na telefonním čísle 702 178 480, případně na e-mail: mouchova@kacov.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je důležité dbát pokynů okrskové volební komise ohledně hygienických zásad a dodržovat platné hygienicko-protiepidemická opatření.07. října 2021 (Čt) do 09. října 2021 (So)