Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020

krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020:

UV č. 1262 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf">Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

UV č. 1263 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1263.pdf">Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020

UV č. 1264 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1264.pdf">Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování pedagogů, s účinností od 4. do 18.12.2020 (www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020.pdf">Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3.12.2020 do odvolání (www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf">Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-11.-2020.pdf" target="_blank">Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-30.-11.-2020.pdf

zdroj: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--listopadu-2020-185323/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30--listopadu-2020-185323/

zdroj: www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/">www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/01. prosince 2020 (Út) do 31. prosince 2020 (Čt)