Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Krizová opatření vlády a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 12. 2020

Usnesení vlády č. 1325 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-navstev-1325.pdf">Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

Usnesení vlády č. 1332 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-1332.pdf">Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 1333  www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/napoje-okenko-1333.pdf">Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 (nápoje - okénko)

Usnesení vlády č. 1334 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1334.pdf">Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení vlády č. 1335 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1335.pdf">Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády č. 1336 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pracovni-povinnost-1336.pdf">Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky
(www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-odvolani.pdf">Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

zdroj: 

www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady--14--prosince-2020-185630/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady--14--prosince-2020-185630/15. prosince 2020 (Út) do 31. prosince 2020 (Čt)