Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Krizové opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 12. 2020

Usnesení vlády č. 1370  www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201221-1370.pdf">Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-22-12-2020/">nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020; Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-ockovani-do-isin-s-ucinnosti-od-27-12-2020/">povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020; S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu Pacienti COVID-19.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-poc-ag-do-isin-s-ucinnosti-od-1-1-2021/">povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021) Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode dne 1. ledna 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Zdroj zde:

www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--prosince-2020-185768/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--prosince-2020-185768/28. prosince 2020 (Po) do 22. ledna 2021 (Pá)