Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Přijaté usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, mimořádné a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví

Usnesení vlády č. 1373 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1373.pdf">Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Usnesení vlády č. 1374 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-opatreni-1374.pdf">Prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1375 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1375.pdf">Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1376 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf">Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1377 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1377.pdf">Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1378  www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/deti-1378.pdf">Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let

Usnesení vlády č. 1379 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urady-1379.pdf">Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 24. prosince 2020 stanoví lhůty pro soustřeďování infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním (www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-s-infek%C4%8Dn%C3%ADmi-odpady-ze-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-12.-2020.pdf">Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
(www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-lety-ze-Spojen%C3%A9ho-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-Velk%C3%A9-Brit%C3%A1nie-a-Severn%C3%ADho-Irska-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-23.-12.-2020-od-12-hodin.pdf">Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)28. prosince 2020 (Po) do 22. ledna 2021 (Pá)