Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Vítání občánků

Vážení rodiče,

rádi bychom přivítali nové kácovské občánky na slavnostním setkání.

Proto Vás žádáme, pokud máte zájem zúčastnit se této akce, abyste

kontaktovali paní Mouchovou nebo Vincovou, které s Vámi dohodnou

další podrobnosti (č. tel. 327 324 204, e-mail: mouchova@kacov.cz,

vincova@kacov.cz  nebo osobně na úřadu městysu).

Jedná se o děti  narozené od   1. května 2021, s trvalým pobytem

v obci Kácov.

Vítání občánků proběhne  ve čtvrtek  21. října 2021 od 16 hodin v obřadní síni Městysu Kácov.

Podepsanou přihlášku odevzdejte na Úřad Městysu Kácov buď osobně nebo

písemně do  8. října 2021. Přihlášku si můžete vyzvednout osobně na Úřadu

Městysu Kácov nebo stáhnout  z webových stánek Městysu Kácov na adrese Stáhnout dokument: SDevelop In21092016170 (pdf)20. září 2021 (Po) do 21. října 2021 (Čt)