Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Vítání občánků 18. června 2021

Vítání občánků

Vážení rodiče,

rádi bychom přivítali nové kácovské občánky na slavnostním setkání.

Proto Vás žádáme, pokud máte zájem zúčastnit se této akce, abyste

kontaktovali paní Mouchovou nebo Vincovou, které s Vámi dohodnou

další podrobnosti (č. tel. 327 324 204, e-mail: mouchova@kacov.cz,

vincova@kacov.cz  nebo osobně na úřadu městysu).

Jedná se o děti narozené od  12.10.2019  do současnosti, s trvalým pobytem

v obci Kácov.

Vítání občánků proběhne  v pátek 18. června 2021 (čas bude dohodnut individuálně) v obřadní síni Městysu Kácov.

Podepsanou přihlášku odevzdejte na Úřad Městysu Kácov buď osobně nebo

písemně do 11. června 2021. Přihlášku si můžete vyzvednout osobně na Úřadu

Městysu Kácov nebo stáhnout  z webových stánek Městysu Kácov.

Stáhnout dokument: Vitani obcanku_18.6.2021_-_informace (doc)
Stáhnout dokument: Vitani obcanku_18.6.2021_-_prihlaska (doc)


26. května 2021 do 18. června 2021