Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Výsledek jednání vlády dne 25.10.2021, nová mimořádná opatření MZ ČR

  1.  www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-0947.pdf">Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 1. listopadu
    (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-cele-zneni-0947_1.pdf">celé znění mimořádného opatření)
  2.  www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0948.pdf">Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest s účinností od 1. listopadu
    (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-cele-zneni-0948.pdf">celé znění mimořádného opatření)

Vláda vydala souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.

Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou). Více www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-1-a-8-listopadu-budou-v-8-krajich-testovani-zaci-vlada-schvalila-mimoradna-opatreni/">na strákách Ministerstva zdravotnictví.

Výsledky zde: www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25--rijna-2021-191367/">www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25--rijna-2021-191367/

Tisková konference - video zde: www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vlada-resila-koronavirus-cekame-na-tiskovou-konferenci-40375981">www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vlada-resila-koronavirus-cekame-na-tiskovou-konferenci-40375981

nebo zde: www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-v-osmi-okresech-se-bude-na-covid-19-testovat-asi-165-000-zaku/2108178">www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-v-osmi-okresech-se-bude-na-covid-19-testovat-asi-165-000-zaku/2108178?

Další INFO např. zde: www.irozhlas.cz/zpravy-domov/testovani-deti-ve-skolach-listopad-2021-opatreni_2110251515_ern">www.irozhlas.cz/zpravy-domov/testovani-deti-ve-skolach-listopad-2021-opatreni_2110251515_ern

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR budou publikována zde: www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/">www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/26. října 2021 (Út) do 31. října 2021 (Ne)