Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Diskuze

Jméno  
E-mail  
Předmět  
 
Zpráva  
 
 
Napište číslem" devětset čtyřicet devět " :  Stránky:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·

12  stížnost
pokornas - 14. prosince 2010
tak jsem koukal na diskuzi a píše pani starostka ale že se nezajímá co byl bod dole nikoho nezajímá jak vám kradou pstruhy v losinském potoce -hlavně že vyjde zpravodaj a pan klimpera neřeší věci ktere by měly zajímat kacovské lidi.několikrát jsem ho upozornoval v ramci csop ale nereagoval pouze sprostě že se za tuto organizaci skrívaji blbové .další věci byly podstoupeny mo črs praha

11  Vodovod Kácov
Křenová Soňa - 13. prosince 2010
Vážení spoluobčané,
zaměstnanci firmy VRV a.s.( Vodohospodářský rozvoj a výstavba)vyřizovali pro městys územní rozhodnutí na investiční akci Vodovod Kácov.Nyní musí zajistit stavební povolení. Proto vám nyní dávají do schránek dotazníky ohledně vodovodních přípojek.Nebojte se, že jsou ty dotazníky závazné. Jde zatím o předběžné šetření a zjišťování zájmu občanů o připojení na vodovod. Tyto dotazníky budou pouze podkladem pro stavební řízení.
Pokud k realizaci akce dojde, což je závislé na tom, zda Kácov získá dotaci na vodovod, pak teprve se budete závazně vyjadřovat k připojení k vodovodu. Sami si rozhodnete, zda vám přípojku vybuduje dodavatelská firma nebo si zajistíte firmu sami.
Jestliže jste dotazník neobdrželi a máte zájem o vodu, vyzvědněte si prosím dotazník na úřadě.Vyplněné dotazníky doneste prosím do 22. prosince 2010 na úřad.
Děkuji vám za spolupráci.

10  zpravodaj 1
Křenová Soňa - 13. prosince 2010
Vážení spoluobčané,
právě jsme začali připravovat první číslo kácovského zpravodaje, které by mělo vyjít na začátku měsíce února.Ráda bych v něm dala prostor všem spolkům a organizacím, které v Kácově působí a pracují. Chtěla bych jim dát možnost prezentovat svoji činnost, protože dobře vím, že se mají čím pochlubit. Tímto je oslovuji, že si mohou pro toto číslo připravovat prezentaci své činnosti( např. shrnutí činnosti spolku, sdružení, organizace za rok 2010, přehled a rozsah jejich činnosti, co plánují na rok 2011 atd...) Obrazové přílohy budou vítány.Za tímto účelem osloví zástupce spolků i paní Hrdinová - redaktorka kácovského zpravodaje.Samozřejmě každý další příspěvek bude ve zpravodaji vítaný.Příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu městyse, donést osobně na úřad městyse nebo posílat na e-mail paní Hrdinové : b.hrdinova@email.cz. Těším se na spolupráci.

9  poděkování
pokorny adam - 12. prosince 2010
chtěl bych poděkovat panu klimperovy pepovi za neprofesionalní přístup z hlediska rybářského prava.takovehle jednání za rybářský vybor jsem nezažil.sprostě nadavat a to ještě členovi čsop za jeho upozornění je nazorně vidět koho ve svych řadach mate

8  Poděkování
Kuřetová - 10. prosince 2010
Chtěla bych poděkovat panu Brhlíkovi, za vyslyšení naší prosby o posyp na Račanech, kde to neprodleně posypal a posypal i na Malé straně.Děkuji Kuřetová

5  Chodníky
J. Kaněrová - 07. prosince 2010
Promiňte mi mou smělost, jsem placená za to, že se starám o obchod, ne o chodník. Chápu, že když je nějaká sněhová kalamita, nedá se bez pomoci zvládnout udržet vše v pořádku a schůdné, také si v takovém případě před obchodem sníh prometáme. Dnes jsem ale byla nucena před obchodem odklízet „kluziště“, zatímco tři obecní zaměstnanci postávali opření o zábradlí opodál a s cigaretou v ruce. Taková situace mi přijde přinejmenším kuriózní.

6  Reakce: Chodníky
Křenová Soňa - 08. prosince 2010
Děkuji za připomínku.Snažím se zajistit odklízení sněhu tak, jak to má být. Zajistím , aby se to neopakovalo.Souhlasím s tímto názorem,není to v pořádku.

4  Lípy
Hamplová Dana - 06. prosince 2010
Myslím si, že nejmoudřejší by byla varianta rekonstrukce alejí z toho důvodu, že pokud se budou lípy ošetřovat, tak se stejně do budoucna nevyhneme rekonstrukci. Když se podívám v jakém jsou stavu, tak je jich většina poškozena hnilobou od vrchu kmene, zatéká do nich a dále je to poškozuje. Pokud se budou udržovat dalších 15 let, tak to městys vyjde ne slušnou částku peněz a stejně dojde k nevyhnutelnému. A pokud byly dělány posudky od čtyřech na sobě nezávislých odborníků, všechny dopadly stejně se závěrem udělat rekonstrukci, tak na tom asi něco bude. Takže bych souhlasila s třetí variantou a to je rekonstrukce alejí, s tím, že bych zasadila opět lípy. Hamplová

7  Reakce: Lípy
Křenová Soňa - 09. prosince 2010
Děkuji Daně Hamplové za její názor, určitě se zapojí další občané.

3  poděkování
Hamplová Dana - 06. prosince 2010
CHtěla bych touto cestou poděkovat celému zastupitelstvu a hlavě paní starostce za vstřícný postoj ke Kopretince, o.s.. Mnohokráte děkuji za Vaší účast na naší besídce, za krásný projev u rozsvíceného stromečku. Všem Vám přeji krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě. Hamplová Dana

2  lipové aleje ( Nádražní ulice a ulice Pod Lipami)
Mgr.Křenová Soňa - 01. prosince 2010
Vážení občané, otevírám diskusi k problematice " lipové aleje" v Kácově.Na vývěsce Městyse Kácov a na webových stránkách pod odkazem Informace úřadu městyse jsou základní informace. Víte, že lípy v Nádražní ulici a ulici Pod Lipami nejsou v dobrém stavu.Majitelé přilehlých domů upozorňují náš úřad na to, že kořeny lip poškozují tarasy a ploty před jejich domy, větve jim stíní, mají v bytech tmu, majitelé mají obavu, aby lípy při větším větru nespadly na jejich domy a nepoškodily je. Jsou tři možnosti řešení. Neřešit problém, to je nejhorší, další možnost je nechat odborně ořezat a ošetřit stromy, což by obec stálo každoročně nějaké peníze nebo provést rekonstrukci alejí, tzn. získat peníze z dotačního titulu.Ráda bych znala názory Vás, občané. K jaké variantě se přikláníte vy.Tímto otvírám diskusi a prosím zdržte se jakýchkoliv hrubých výrazů.Děkuji vám za příspěvky.

1  Vítejte v nově spuštěné diskuzi!
Jan Holomek - 28. listopadu 2010
Vítejte v nově spuštěné diskuzi!

Stránky:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·