Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Diskuze

Jméno  
E-mail  
Předmět  
 
Zpráva  
 
 
Napište číslem" sto šedesát jedna " :  Stránky:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·

3  poděkování
Hamplová Dana - 06. prosince 2010
CHtěla bych touto cestou poděkovat celému zastupitelstvu a hlavě paní starostce za vstřícný postoj ke Kopretince, o.s.. Mnohokráte děkuji za Vaší účast na naší besídce, za krásný projev u rozsvíceného stromečku. Všem Vám přeji krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě. Hamplová Dana

2  lipové aleje ( Nádražní ulice a ulice Pod Lipami)
Mgr.Křenová Soňa - 01. prosince 2010
Vážení občané, otevírám diskusi k problematice " lipové aleje" v Kácově.Na vývěsce Městyse Kácov a na webových stránkách pod odkazem Informace úřadu městyse jsou základní informace. Víte, že lípy v Nádražní ulici a ulici Pod Lipami nejsou v dobrém stavu.Majitelé přilehlých domů upozorňují náš úřad na to, že kořeny lip poškozují tarasy a ploty před jejich domy, větve jim stíní, mají v bytech tmu, majitelé mají obavu, aby lípy při větším větru nespadly na jejich domy a nepoškodily je. Jsou tři možnosti řešení. Neřešit problém, to je nejhorší, další možnost je nechat odborně ořezat a ošetřit stromy, což by obec stálo každoročně nějaké peníze nebo provést rekonstrukci alejí, tzn. získat peníze z dotačního titulu.Ráda bych znala názory Vás, občané. K jaké variantě se přikláníte vy.Tímto otvírám diskusi a prosím zdržte se jakýchkoliv hrubých výrazů.Děkuji vám za příspěvky.

1  Vítejte v nově spuštěné diskuzi!
Jan Holomek - 28. listopadu 2010
Vítejte v nově spuštěné diskuzi!

Stránky:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 ·