Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Historie Sokola

Historie předválečná

Před 90. lety dne 2. prosince 1912 se konala 1. výborová schůze Tělocvičné jednoty Sokola Kácov v místnosti pohostinství „U Růžičků“ na náměstí, kde bylo schváleno konání I.valné hromady.

Na této valné hromadě byli dne 8.12.1912 zvoleni do představenstva a výboru tito zástupci:

Představenstvo:

 • Starosta: br. Antonín Bendl (starosta obce)
 • Náměstek starosty: br. Antonín Jakoubek (krejčí)
 • Jednatel: br. Václav Němec (učitel)
 • Pokladník: br. Vojtěch Smutný (materialista)
 • Náčelník: br. Jindřich Kadleček (hodinář)
Výbor TJ:
 • br. Bohumil Havránek (obvodní lékař)
 • br. Jan Veinštábl (krejčí)
 • br. František Železný (truhlář)
 • br. František Lehký (učitel z Holšic)
 • br. Josef Děkanovský (řezník)
 • br. Josef Pařízek (pomocný kovář)
 • br. František Johanys (pekař)
 • br. František Přenosil (obuvník)
 • br. Robert Jindřich (dúchodce)

Zároveň bylo stanoveno, že každý (ať činný nebo přispívající) člen zaplatí 1 Kčs, příspěvek ČOS 1 Kč a měsíční příspěvek 40 haléřů.

V dubnu 1913 bylo naší jednotě doporučeno Středočeskou župou z Prahy, abychom se přihlásili k župě Kolín, jako územně bližší. První členská schůze se konala ve spolkové místnosti „U Růžičků“ dne 12.října 1913. Stav členské základny čítal celkem 60 členů. (17 činných, 43 přispívajících). K vybavení cvičební místnosti bylo zakoupeno od firmy VINDÝŠ a spol. z Radotína tělocvičné nářadí v celkové hodnotě 920,- Kč a od br.Filipa objednány 2 žíněnky za 80,- Kč. V tomto období probíhají cvičení prostná, pořadová, na nářadí a různé hry.

Přichází rok 1916, kdy byla Česká obec sokolská rozpuštěna z důvodu I.světové války. Sokolská jednota Kácov předává svoje tělocvičné nářadí i soukromé jmění obci kácovské.

Teprve ke konci roku 1918 se schází opět výbor Sokola k I.řádné schůzi a tím se znovu obnovuje sokolská činnost v Kácově. První zpráva o získání staveniště pro budovu sokolovny byla v roce 1919.

O čtyři roky později v roce 1923 je ustaven stavební odbor k výstavbě sokolovny z budovy bývalého špýcharu. Stavební odbor rozhodl o třech etapách a to na dobu příprav, na dobu stavby a na dobu dokončení. Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo v roce 1928. Výdaje na stavbu činily 146 240,- Kčs. Slavnostnímu otevření předcházelo vystoupení cvičenců všech složek Sokola i cvičících z jednot Uhlířsko-Janovických na zámeckém dvoře.

V průběhu let 1928 až 1941 probíhalo pravidelně cvičení, vyvíjela se činnost dramatického, biografického a tenisového odboru a rovněž společenský život byl zpestřen konáním sokolských plesů a šibřinek.


Historie po roce 1945

První poválečná výborová schůze Tělocvičné jednoty Sokol se konala dne 29.května 1945. Schůzi svolal na pokyn ČOS starosta jednoty bratr Pařízek.

35. výročí jednoty bylo vzpomenuto v roce 1947, kdy byla uspořádána kulturní besídka, kde se oživily vzpomínky z historie jednoty, jejího začátku a založení. Smíšený sbor zazpíval některé národní písně.

Po roce 1948, kdy byl Sokol rozpuštěn až do roku 1992, byla sokolská jednota začleněna do svazku Československé tělesné výchovy. V těchto letech se cvičilo v sokolovně.

V roce 1965 započal turnaj „O štít Kácova“ v odbíjené mužů, který se hraje doposud. Obnovila se činnost oddílu kopané a oddílu stolního tenisu.