Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácovská radnice

Radnice městská stojí proti kostelu přes silnici, číslo 40. Na místě radnice stávalo původně od časů dávných farní obydlí; když byl poslední akatolický farář (asi roku 1624) kostel i faru opustil, ujal se budovy farní patron čili vrchnost, která v ní zařídila hospodu, „hořejší" zvanou. Hospodu tu se 24 jitry pozemků prodala vrchnost 31. prosince 1762 Františkovi Jiříkovi, ten postoupil 20. ledna 1790 živnost synu Františkovi; později však učinil kšaftem pořízení, aby si syn František vzal číslo 55 a hospoda aby přešla na syna Ignáce. Skutečně 30. března 1797 ujal se Ignác Jiřík hospody řečené, kdež se mu 19. června 1798 syn, později nejdůstojnější biskup Budějovický, Jan Valerian, byl narodil. (…). Na památku toho stkví se v průčelí domu zasazená deska s tímto nápisem:

Zde se narodil dne 19. června 1798 JAN VALERIAN JIRSÍK, biskup Budějovický

 

Roku 1813 dne 31. srpna koupila dům vrchnost od Jirsíka a postoupila jej obci směnou za čís. 3 i s právem výčepným; obec zařídila v něm městskou radnici. Roku 1878 dne 15. června dům vyhořel a byl později opraven. (VLASÁK, A. N.: Okres Uhlířsko-Janovický v Čáslavsku. Tábor 1885, s. 88 – 89.)

Ke změně jména z Jiříka na Jirsíka došlo tak, že pozdější duchovní správce, který vystavoval Janovi křestní list, se na něm dopustil dvojnásobné chyby. I když je v matrice zřetelně uvedeno, že křestní jméno bylo Johanes Victorinius Gyřík, udělal z něho jednak Valeriána a jednak Jirsíka a jméno Jan Valerián Jirsík mladému Jiříkovi již zůstalo. 


Literatura:

  • (KADLEC, J.: Jan Valerián Jirsík. Biskup českobudějovický. České Budějovice 1993, s. 8)

zpracoval: dr. František Procházka; foto: Daniel Korol