Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácovský znak

Znak Kácova je zmiňován v celé řadě heraldických příruček. Téměř všechny se odvolávají i na údaje zveřejněné ve Světozoru v r. 1874 na str. 371, kde stojí:

„Kácov nad Sázavou, městečko v Čechách, v okrese janovickém, se zámkem císaře Františka I. V 14. a 15. století vládla na Kácově jedna větev mohutného kmene znaku lekna, jenž se zvala odtud z Kácova; během 16. století až po bitvu na Bílé Hoře seděli na Kácově rytíři Čejkové z Olbramovic.

Za Karla Čejky z Olbramovic obdržela osada svůj znak a nejspíš také zároveň práva městská. Za znak dostal se jí štít modrý a v něm křídla červená a v zadu bílá a přes ně trojlístek jetelový se řapíkem barvy zlaté, což je ozdobou přilby v rodinném znaku Čejků z Olbramovic.“

Pod křídly je na zlaté míse doprava obrácená stříbrná hlava Jana Křtitele. Toto zpodobnění bylo uctíváno jako symbol tohoto světce a věřilo se, že má léčivé schopnosti. (1)

Trojlístek je starobylý symbol štěstí. Křídla pak jsou spojována se symbolem orlice, která je po lvu druhým nejčastěji zobrazovaným zvířetem v české heraldice. Orel již byl v antickém starověku symbolem síly a vítězství. 


Literatura:

  • 1. Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991, s. 189.
  • 2. Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha, Academia 1986. 451 s.

zpracoval: dr. František Procházka