Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Nejvýznačnější majitelé panství

1377

První známý majitel Vítek Černčický, představitel rodu Černčických z Kácova
1555-1620


Čejkové z Olbramovic - Jan, Václav a Karel, během jejichž panování bylo kácovské panství zformováno jako význačný hospodářský celek
1620-1623


Vlastnictví královské koruny po bitvě na Bílé Hoře
1628-1630


Jan de Witte z Lilienthalu, Valdštejnův bankéř a význačný člen soukromého mincovního konsorcia
1630-1635


Spor a panství mezi Annou Vitte z tdtdenthalu, rozenou z Glauchova a Beniginou Kateřinou z Lobkovic. Benigna Kateřina z Lobkovic byla pramátí Anny Marie Františky arcivévodkyně toskánské
1635-1653


Rod Lobkoviců na Bílině: Benigna Kateřina z Lobkovic a její syn Vilém Popel z Lobkovic
1711-1725


Karel Jáchym Breda, spojovaný s nářky podaných „Běda, koupil nás Breda!!“
1726-1741


Anna Marie Františka arcivévodkyně toskánská, nejvýznačnější majitelka panství, jejíž stopy jsou dodnes v Kácově patrné
1811-1832

Napoleon František Karel Josef, Napoleon II, zvaný Orlík, vévoda zákupský, který se z mocenských důvodů nikdy neujal řízení panství
1832-1847

Ferdinand I. (V.) Dobrotivý, rakouský císař, český a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské
1848-1916

František Josef I. Habsburský, předposlední císař rakouský a český a uherský král, panovník, který byl na císařském trůnu šedesát osm let
1916-1918

Karel I, poslední císař rakouský a uherský král, který odmítl českou svatováclavskou korunu
1922

Československý stát

zpracoval: dr. František Pocházka