Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Hasiči

Dnešní vybavení sboru:

 • AUTO ŠKODA 706 - cisterna - CAS 25 - foto ze svěcení cisterny 19.9.2009

 • AUTO AVIE 30 - kompletně vybavena se stříkačkou DVS 12

 • Motorová stříkačka PS 16

 • Plovoucí požární čerpadlo

 • Plovoucí požární čerpadlo Osobní výstroj celého požárního družstva

Počet členů:

 • celkem 91 členů

 • z toho 21 žen, 58 mužů a 12 dětí

Kroužek mládeže:

Byl obnoven po několika letech v září roku 2003. Kroužek pracuje pod vedením paní Renaty Albrechtové a paní Marie Mouchové.


Historie

Hasičský spolek v Kácově byl založen v roce 1875 po velkém požáru v Kácově. Spolek byl založen těmito zakládajícími členy:

 • MUDr. František Gebell (vrchnostenský a obecní lékař)

 • Antonín Bendl (starosta)

 • Josef Strádal

 • Josef Jakoubek

 • Alois Bächer

 • Josef Zeman

 • Jan Kepka

 • Karel Nievelt

 • Bernard Gebell

 • Ludvík Pařízek

 • František Krňák

 • Vojtěch Rosenburg

 • Josef Tichý


Již v roce 1882 vlastnil sbor ruční stříkačku "hydrofor" věnovanou velkostatkem v Kácově. Před 1.světovou válkou byla na "tržišti" postavena dřevěná velká bouda na nářadí. Postupem času byl "hydrofor" zmotorizován a v roce 1938 sbor zakoupil od fy "Smekal" novou motorovou stříkačku. V roce 1940 pak byla na obecním pozemku postavena nová hasičská zbrojnice.

Za svého span 129 letého působení vyjelo požární družstvo k 200 požárům. Největší požár v Kácově byl v roce 1902, kdy lehlo popelem 12 domů, 7 stodol a uhořelo 14 krav. Spolek pracuje od svého založení i na poli osvěty a na výchově požární mládeže.