Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Ornitologové

Česká společnost ornitologickáje dobrovolné zájmové sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. Na území okresu Kutná Hora je organizována desítka amatérských ornitologů. Pozorování provádí každý v místě svého bydliště, účastníme se akcí pořádaných Českou společností ornitologickou, vedeme dokumentaci o výskytu ptáků.Ke společným akcím patří následující:

 • Vítání ptačího zpěvu: vždy první květnový víkend na Vavřineckém rybníku u Uhlířských Janovic.

 • Festival ptactva: první říjnový víkend na Vavřineckém rybníku u Uhlířských Janovic. Při obou akcích za příznivého počasí probíhá odchyt a kroužkování ptáků.

 • Zimní setkání ornitologů: v lednu v restauraci „U Myslivce“ v Uhlířských Janovicích.

 • Sledování příletu a odletu stěhovavých ptáků: v Kácově Jan Křivský, v Kutné Hoře Michal Kavka, v Křečovicích Václav Švarc.

 • Jednotný program sčítání ptáků: monitoring běžných ptačích druhů a zjišťování jejich početnosti.

 • Shromažďování údajů o hnízdění pomocí hnízdních karet: především vlaštovky (Křivský, Matouš).

 • Kroužkování: ve spolupráci s kroužkovací stanicí při Národním muzeu v Praze, oprávnění mají čtyři členové (Kavka, Matouš, Moravec, Trakal).

 • Účast na celostátních mapovacích akcích hnízdního rozšíření ptáků: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR, vydaný v r. 2006 přináší i záznamy a pozorování z našeho okresu.

 • Zimní přikrmování: individuálně.

 • Výroba a instalace ptačích budek: individuálně.

 • Volná křídla: akce ČSO, snaha o omezení takové lidské činnosti, která přímo negativně působí na ptactvo a je v rozporu se zákonem

  • pronásledování tzv. „škodné“ ze strany myslivců, rybářů a chovatelů drobného zvířectva,

  • omezení nezákonných praktik v chovech tuzemských i exotických ptáků, zvláště zamezení pašování ptáků.

 • Účast na celostátních i regionálních konferencích a aktivech: individuálně.

 • Ptactvo Kutnohorska: shromažďování údajů o výskytu, hnízdění i zimování ptáků na území našeho okresu a příprava ke knižnímu vydání.

 • Fotografování: každý člen pořizuje vlastní fotodokumentaci dle svých možností, profesionálně fotografuje Miloš Truhlář, Kutná Hora www.milos.truhlar.sweb.czDalší informace o akcích můžete nalézt na stránkách České společnosti ornitologické: