Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Sokol

Internetové stránky Sokola
(webmaster kácovského webu nezodpovídá za kvalitu a obsah stránek v odkazech)

V roce 1992 byla obnovena činnost Sokola. Proběhlo majetkoprávní vyrovnání, začaly pracovat oddíly opět pod hlavičkou Sokola. Valnou hromadu ze dne 25.ledna 1992 vstoupila Tělocvičná jednota Sokol Kácov do organizace České obce Sokolské, Tyršovy župy v Kolíně.


foto: Daniel Korol  

V tomto roce pracoval oddíl kopané, odbíjené starších žákyň, oddíl všestrannosti, aerobiku a oddíl mladších žákyň. 80. výročí TJ Sokola Kácov se oslavilo dne 12. 12. 1992 formou kulturně-společenského večera spojeného s tělocvičnou akademií.
Představili se nejmladší z MŠ Kácov, mladší a starší žáci ZŠ Kácov, dorostenky a ženy a gymnastický oddíl mužů TJ Sokol Kolín. 25. dubna 1993 se konala druhá tělocvičná akademie. Opět na ní vystoupily děti z MŠ Kácov, mladší žákyně a starší žáci. V roce 1994 jsme se zúčastnili 12. všesokolského sletu v Praze na Strahově se skladbou starších žákyň pod vedením sester Mirovské a Buchtové v počtu 12 , se skladbou mužů pod vedením bratra Šusty a Končela v počtu 7 členů.

Rok 1995 byl rokem zlomovým v naší jednotě. Obnovil svou činnost oddíl odbíjené děvčat pod vedením bratra Končela, který se doposud aktivně zúčastňuje přátelských utkání a turnajů s oddíly odbíjené v blízkém okolí. Začal pracovat country kroužek pod vedením sestry Divíškové, manželů Šťastných a bratra Jeništy , který se pravidelně zúčastňuje celostátního setkání dětských country tanečních skupin a vystupuje při různých příležitostech, oddíl aerobiku žen pod vedením sestry Křenové a později Mirovské a oddíl starších žen pod vedením sestry Vodičkové.Byla obnovena tradice v pořádání volejbalového turnaje starších žákyň O pohár Posázaví, který každoročně pořádá Sokol ve spolupráci se ZŠ. Bylo poprvé jednáno o zhotovení standarty. 29. října 1995 se konala 3. tělocvičná akademie, na které se předvedly děti z MŠ Kácov, mladší a starší žákyně, ženy s aerobikem a starší žák Jaroslav Pospíšil.

V roce 1996 začal pracovat oddíl všestrannosti předškolních dětí a mladších žáků pod vedením sester Křenové a Pěkné a poprvé se účastnili soutěže Všesokolské všestrannosti v Kolíně. Na podzim začal pracovat oddíl všestrannosti starších žákyň pod vedením sestry Petránkové a Petráskové. V květnu 1997 se konala 4. tělocvičná akademie s účastí MŠ Kácov, country oddílu s mladšími i staršími tanečníky, mladších a starších žákyň,oddílu aerobiku žen.

Na Valné hromadě 25.3. 2000 podali zástupci oddílu kopané žádost o vystoupení z ČOS po ukončení jarní soutěže. Valná hromada odsouhlasila ukončení členství k 30.6. 2000. V roce 2001 dne 22.6. se uskutečnil nultý ročník Běhu Terryho Foxe , který se konal ve spolupráci se ZŠ Kácov. V srpnu tohoto roku jsme se poprvé zúčastnili letního tábora ve Zbraslavicích se 20 dětmi , který pořádala Tyršova župa v Kolíně.

V současné době tvoří naší členskou základnu oddíly country tanců, starších žen, volejbalu, nohejbalu a cvičení rodičů s dětmi. Členská základna má v současné době 72 členů Z tradičních kulturních akcí pořádáme každoročně sokolské šibřinky a pouťové zábavy. Ze sportovních akcí oddíl volejbalu pořádá v prosinci mikulášský turnaj trojic a v červnu turnaj O pohár Posázaví. Oddíl country tanců se zúčastňuje různých kulturních akcí a setkání. V létě se členové Sokola zúčastňují tábora pořádaného Tyršovou župou. Standarta jednoty byla poprvé představena v roce 2002 při oslavách 90. let založení Sokola Kácov.
 
 

Činnost oddílu

Internetové stránky oddílu MTB team: http://www.kacov-mtb.wbs.cz
Internetové stránky volejbalového oddílu: http://www.kacov-volejbal.wbs.cz

Tréninková příprava:
  • Středa a pátek - od 13 hodin
Trenéři: Jiří Končel, Jan Kolář
 

Pronájem sokolovny

Sokolovnu je možno pronajmout ke sportovním, kulturním nebo společenským akcím.

Kontaktní osoba: Jana Divíšková (tel.: 723 587 668), Kácov 1


Přestavba sokolovny


Odkazy