Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Spolek KOPRETINKA


IČO: 22859632


Kontakt:

Spolek KOPRETINKA, Kácov č.p.1, 28509 Kácov

Facebook: Spolek Kopretinka Kácov

kopretinkakacov@seznam.cz
Účelem spolku KOPRETINKA je aktivní zapojení občanů a jejich dětí do společenského, sociálního, kulturního a zájmového života Kácova a blízkého okolí. Svou činností navazuje na aktivity již v minulosti existujících spolků a sdružení. V Kácově působí od roku 2010 (nejdříve ve formě občanské sdružení Kopretinka Kácov). V současnosti má kolem 50 členů. Pro lepší propagaci činnosti vytvořily děti ze spolku autentické logo, které jednotně používáme.


Hlavní činností spolku jsou akce pro děti

1) Tvoření v místní knihovně

2) Výlety

3) Účast na akcích Městyse - jarmark, čarodejnice, apod.

4) Pohádkový okruh

5) Mikulášská nadílka