Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Včelaři

Včelařský spolek v Kácov byl založen panem Janem Zdvihalem, učitelem ve Střechově v r. 1896. Spolek je po celou dobu 109 let živou organizací. Dnes má své členy, kteří mají svá včelstva v obcích: Kácov, Zliv, Čížov, Brandýs, Holšice, Polipsy, Soběšín, Zderadiny, Vranice a Zbizuby.

V letošním roce má spolek 29 členů, kteří obhospodařují 250 včelstev.

V poslední době musí členové spolku čelit včelařským nemocem, jako je varroza destruktor a mor včelího plodu. Během posledních 15 let bylo v obvodu spolku spáleno na 80 včelstev.

Za svého působení uspořádal spolek pro své členy 140 odborných včelařských přednášek. Přednášející byli včelařští odborníci z výzkumných včelařských ústavů a včelařští učitelé.

Průměrný výnos medu za poslední roky je 15 kg medu z 1 včelstva.

Ke 100 letému výročí založení spolku uspořádal výbor dvakrát „Posázavské včelařské posezení“ s včelařskou přednáškou. Spolek má vedenou kroniku.

O řádný chod spolku se stará:

  • Předseda: Josef Šoula

  • Jednatel: Jaroslav Křen

  • Pokladník: Mgr. Josef Petránek

zpracoval: pan Jaroslav Křen; foto: Jan Holomek


Historie

motto "O celém okrese platí, že podnebí pro včelaření je velmi výhodné, poněvadž zimy bývají celkem mírné a téměř každoročně bývá sluneční den s přiměřenou teplotou, takže včely mohou se prolétnout a vyčistit, čímž bývá zabráněno úplavici, která se zde zřídka objevuje, kdežto jinde padají jí za oběť spousty včelstev." (....) "Právě proto, že příroda probouzí se poněkud později, i královny opozdí se s kladením; potom dostavuje se obyčejně trvale pohoda, proto létavky nehynou při sbírání vody a nehrozí jim při tom tolikerá nebezpečí. V úlech pracovnic přibývá a mohou využitkovat hojné pastvy, již jim skýtá příroda."

Zdroj:
Včelařství v politickém okresu kutnohorském dle stavu z roku 1911, s. 185 - 186. Sepsali p. František Frydrych, profesor c. k. učitelského ústavu v Kutné Hoře a Václav Němec, učitel v Kácově. Sestavil Bohumil Pecka, c. k. okresní hejtman v Kutné Hoře a vydal tiskem Karel Šolce v Kutné Hoře v roce 1912 jako knihu s názvem: Ovocnictví, včelařství a zelesňování v politickém okresu Kutnohorském dle stavu z let 1910 - 1912. 348 s.

zpracoval: dr. František Procházka