Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácovské posvícení

vždy první neděle po 8. září
po svátku Narození Panny Marie

Motto: A je posvícení,za dveřmi, v síni,voda se vaří, z měděnce skáče,už zejtra budem,dělat koláče. A až je napečem, tak je roznesem. Vejdi do domu, dej pozdravení, že zveme všechny na posvícení.

Každoroční vzpomínková slavnost posvěcení chrámu v Kácově se váže k 8. září, ke svátku Narození Panny Marie. Oslava posvícení je mezi lidem tradičně spojována s trhy, s hosty, pečením, hudbou, tancem a koláči.

V historii zažil tento svátek od V. století, kdy byl zaveden, období svého rozkvětu i období jeho zákazu. Ve francké říši tak byl slaven jako svátek na úrovni dne pracovního volna.

Císař Josef II chtěl v rámci svých reforem omezit posvícení jako nešvar a ušetřit lidem vydání spojená s vystrojováním pro hosty. Nařídil tedy, aby se posvícení slavilo najednou v celé zemi po svatém Havlu a co si kdo uvaří, že si také sám sní. Toto posvícení se pak nazývalo císařské. Snaha císaře zůstala nedoceněna a lidé pak slavili posvícení dvě: císařské a své.

V den Narození Panny Marie se čte v kostele během mše biblický text s rodokmenem Ježíše Krista počínaje Abrahamem, a to podle židovských zvyků. V tento den oslavy posvěcení kostela (patrocinium) se také obvykle koná v místě pouť. Je zvláštností Kácova, že pouť se tady slaví podle zvyku v srpnu na den svatého Liberáta. Týden po kácovském posvícení následuje posvícení ve Zlivi. Kácovské posvícení nemá takovou tradici a rozsah jako kácovská pouť, protože je příliš brzy po pouti a hospodyně se bránily opětovnému návalu práce a s přípravou hostin a balením koláčů.

Připravilo Občanské sdružení pro rozvoj Kácovska