Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácovský běh

(webmaster kácovského webu nezodpovídá za kvalitu a obsah stránek v odkazech)

Kácovský běh je jednou z akcí, kterou zastřešuje Sdružení pro rozvoj Kácovska a koncepčně zcela zapadá do osy programu romantická Sázava Občanského sdružení „Sázava 21„ propagujícího mimo jiné i rozvoj posázavského turistického ruchu. Kácovský běh má nyní přesně 19.312 m a to, co může přilákat, je právě samotná trať vedoucí tímto malebným krajem s romantickými přírodními lokalitami. Pro domorodce je to inspirace ke změření sil s přespolními a pro přespolní běžce příležitost si nejen zasoutěžit, ale i jedinečná možnost poznat tento kraj a jeho pamětihodnosti. Trať byla vybrána tak, aby tuto skutečnost jen podtrhovala. Start i cíl je přímo v Kácově, ale samotná trasa hlavního závodu je koncipována tak, aby probíhala jen přírodními lokalitami a nepřekračovala železniční trať či tříproudou hlavní silnici II/125. Po proběhnutí městysem se vytrvalci vydají do blízkého okolí posázavského Kácova, členitá trať je zavede do chatové osady Mazourov, vesniček Kácovce a Tichonic, odkud se běžci vracejí zpět do Kácova.

Trať běhu

Popis běžecké trati - 19,312 km

Výběr kácovské běžecké trasy omezovaly tři veličiny - železniční trať, hlavní tříproudá silnice II/125 vedoucí od dálnice a řeka. Z organizátorského hlediska byl striktně zavrhnut jakýkoliv přeběh přes železniční trať či hlavní silnici pro riziko kolize unaveného běžce s jedoucím autem či vlakem. Řeku je možno překonat, aniž by se přeběhla železniční trať, jen krátkým kolečkem s využitím obou kácovských mostů po modře značené cyklistické stezce vedoucí po druhé straně řeky. Pěšina je sice úzká, ale běh podél řeky je jistě pro běžce příjemným zpestřením a tímto kolečkem trať prakticky začne. Od třetího ročníku jsme pro definitivní verzi trasy Kácovského běhu zkombinovali trať 1. ročníku s alternativní trasou 2. ročníku vynucenou kalamitním stavem po vichřici Emma a maximálně tak využili dané možnosti co do obtížnosti i délky.

Závodníci startují z náměstí kněžny Toskánské v Kácově a po přeběhnutí železného mostu s dřevěnou podlážkou se ostře doprava napojí na modře značenou cyklistickou stezku paralelně podél železniční trati a po druhém kamenném mostě se vrátí zpět na náměstí, kde se opět představí divákům. Teprve potom běžci opouštějí městys Kácov a vydají se boční silnicí vlevo směrem ke hřbitovu a k řece. U řeky závodníci podběhnou most pod tříproudou silnicí, vystoupají nejprve pěšinou a poté odstavným pruhem této hlavní silnice a nahoře se napojí na červenou turistickou značku. Ta je dovede prakticky až k potůčku před jezem za chatovou osadou Mazourov. Potom závodníci vyrazí proti proudu potůčku, kde míjejí tábor Na Zlatém potoce, dostávají se do vesničky Kácovce a asfaltkou vystoupají do Tichonic. Od tichonického kostelíčka pokračují stále doleva do polí a v lesíčku se běžci opět napojí na červenou turistickou značku a stejnou trasou se vracejí zpět. Po doběhnutí do Kácova běžci na křižovatce zabočí doleva a již z úvodu běhu známou trasou přes oba mosty na náměstí a na závěr běh završí seběhnutím do cíle, který je dole za pivovarem u kácovského jezu.

Prakticky celá trať po vyběhnutí z městyse Kácov probíhá jen přírodními lokalitami, trasa je dostatečně členitá a náročná, povrch tvoří asfalt, „kočičí hřbety“, lesní cesty a polní pěšiny.

Na trati jsou 4 občerstvovací stanice – viz mapa - č. 1 – lesíček v polích za prvním stoupákem po červené turistické stezce od městyse Kácova, č. 2 Mazourov, č. 3 Kácovec, č. 4 - po seběhnutí asfaltkou z Tichonic, kde se běžci opět napojují na červenou turistickou trasu a vracejí se zpět do Kácova (původně stanice č. 1).


Profil tratě

Kácovský běh 8. ročník - 30.8.2014

Den: 30.08.2014

Místo: Kácov, okres Kutná Hora, kraj Středočeský kraj

Délka hlavní tratě pro muže a ženy: 19,3 km

Povrch: silnice, terén

Popis trati: stoupání 4,010 km (21%), rovina 10,634 km ( 55%), klesání 4,644 km (24%)

Čas prezentace: 9:15 - 10:15

Místo prezentace: Kácov - zámecké nádvoří

Čas startu: 10:30

Místo startu: Kácov - náměstí kněžny Toskánské

Poplatek: 100 Kč

Odměny: Pro 3 nejlepší v kategorii muži/ženy

Počet startujících v hlavním závodě: 70 (2013)

Počet startujících celkem včetně dětí a veteránů: 125 (2013)

Mužský rekord: 1:15:55 - Jan Havelka (2009)

Ženský rekord: 1:27:51 - Markéta Hospodárzová (2012)

Poslední vítěz muži: Michal Kovář: 1:16:15 ( TJ Slavoj Pacov) 

Poslední vítěz ženy: Markéta Hospodárzová 1:29:10 (Praha Řepy)

Kontakt: tchytka@cmail.cz


Lidový běh

Den: 30.08.2014

Místo: Kácov, okres Kutná Hora, kraj Středočeský kraj

Délka hlavní tratě: 2860 km

Povrch: silnice, terén

Čas prezentace: 9:15 - 10:15

Místo prezentace: Kácov - zámecké nádvoří

Čas startu: 10:30

Místo startu: Kácov - náměstí kněžny Toskánské

Poplatek: zdarma


Dětský běh

Den: 30.08.2014

Místo: Kácov, okres Kutná Hora, kraj Středočeský kraj

Délka hlavní tratě: předškolní děti: 100m,

starší školní děti do 10 let: 280m,

starší školní děti nad 10 let: 560m

Povrch: silnice

Čas prezentace: 9:15 - 10:30

Místo prezentace: Kácov - zámecké nádvoří

Čas startu: 11:00

Místo startu: Podskalí u kácovského jezu

Poplatek: zdarmaKácovský běh 8. ročník - 30.8.2014 - zhodnocení
Osmý ročník Kácovského běhu byl po několika přecházejících deštivých dnech obdarován nádherným slunečným počasím, které jen chvilkově přerušila krátká přeprška při ceremonii vyhlašování výsledků. Trať hlavního závodu byla pod kácovskými Stínadly podmáčená a v několika lesních úsecích s přítomností kluzkých kořenů a místy i ranní mlhy, ale celkově s pevným podložím.

V letošním osmém ročníku jsme zaznamenali dosud největší účast závodníků jak v hlavním závodě (81), tak v lidovém běhu (19) a dokonce i v závodě dětí (63). V hlavním závodě běželo dosud nejvíce žen (17), všichni zaregistrovaní běžci hlavní závod dokončili.

K hlavnímu závodu se přihlásilo 81 závodníků, z toho 17 žen.

Vítězem kategorie mužů se stal Antonín Rektor s časem 1:16:22, na druhém

místě se umístil Pavel Losenský s časem 1:17:41, třetí místo obsadil Michal Kašpar s časem 1:21:17. V kategorii žen se na prvním místě umístila Markéta

Hospodarzová s časem 1:35:38, druhou příčku obsadila Gabriela Hejtíková

s časem 1:40:25, jako třetí doběhla Zuzana Ernestová s časem 1:43:23. Dosažené výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině.


Lidový běh

Celkově se přihlásilo 19 závodníků, jeden přihlášený závodník na start nedorazil. Na prvních třech místech se umístili Pavel Hošek (11:40), Viktorie Ernestová (13:19) a Alena Vyskočilová (13:42), dále doběhli v pořadí Alexandr Šimek, Radka Švecová, Adam Kozler, Aleš Kábrt, Michal Papež, Ondřej Losenský, Lukáš Kábrt, Lucie Křenová, Adéla Barvínková, Barbora Ondráčková, Jaroslava Šandová, Miroslava Brhlíková, Adéla Fialová, Ivana Kábrtová a Petr Barvínek.Dětský běh

Celkově se přihlásilo 63 dětských závodníků

V kategorii předškolních dětí (100 m) se účastnilo 32 závodníků.

Předškoláci 2 - 4 roky (17 závodníků) - na prvních třech místech se umístili

Tomáš Kozler, Jana Brožíková, Mikuláš Hejnyš, dále doběhli Magdalena Monestier, Eliška Svobodová, Soňa Tvrdíková, Tomáš Hrubča, Dan Gunawan, Cyril Kříž, Jakub Buchta, Daniela Monestier, Anděla Hejnyšová, Sofie Křížová, Alžběta Dastychová, Martin Dastych, Evelínka Petrásková a František Omasta.

Předškoláci 5 - 6 let (15 závodníků) - na prvních třech místech se umístili Matěj Svoboda, Adéla Pospíchalová, Artur Kuška, dále doběhli Ela Kozlerová, Alice Duchoňová, Linda Ježková, Tereza Tvrdíková, Jakub Zajíc, Šimon Dastych, Pavel Buchta, Magdalena Sojková, Štěpán Matoušek, Lukáš Hrubča, Karel Matoušek a Jaroslav Petrásek.

Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 19 závodníků, na

prvních třech místech se umístili Alexandr Šimek, Petr Zeman, Vladimír Vávra, dále doběhli Matěj Sojka, Filip Svoboda, Eliška Scholzová, Johanka Chytková, Aneta Koniariková, Lukáš Svoboda, Ema Ježková, Kateřina Štíchová, Anna Monestier, Tomáš Pospíchal, Tereza Hrubčová, František Vladyka, Adam Madmar, Sofie Ernestová, Zuzana Trollerová a Helena Hakrová

Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 12 závodníků, na

prvních třech místech se umístili Ondra Dubják, Vojta Vopařil, Eric Gunawan, dále doběhli Martin Zeman, Adéla Barvínková, Aleš Kábrt, Matěj Scholze, Michal Papež, Magda Urbanová, Vojta Scholze, Barbora Ondráčková a Tereza Rebcová


Všem závodníkům velmi děkuji za účast a gratuluji k vynikajícím sportovním

výkonům. Děkuji partnerům Kácovského běhu a všem, kteří nám s organizací akce pomáhali a podpořili nás. Těším se za rok ve zdraví nashledanou na 9.ročníku Kácovského běhu.

MUDr. Tomáš Chytka