Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Vstup do zazděné zámecké kaple uvnitř zámku po mnoha letech

Dne 21.6. 2011 se po mnoha letech podařilo vstoupit do zazděné zámecké kaple uvnitř zámku v Kácově. Kaple se nachází nad stropem bytu (bývalý byt Janků) a je běžně nepřístupná. Kaple byla rozdělena dodatečně vestavěným stropem na horní (zachovalou) část a dolní část, která byla bohužel zničena (nachází se zde ale fresky pod malbou bytu, které lze restaurovat).

Horní část kaple je 5 m vysoká s půdorysem cca 4 x 5 m. Jsou zde zcela zachované barokní fresky z 1. pol. 18. století. Jedná se o biblické výjevy (např. klanění tří králů, výjev z bitvy). Kaple je bohatě zdobená štuky, sochami andělů a malbami se štukovými rámy. Zatímco fresky jsou v celé ploše dobře zachovalé, tak sochy jsou místy poškozené (jde o horní část oltáře, který byl původně asi 4 m vysoký). Bohatá výzdoba kaple vyniká jak svojí prostorovostí, tak i barevností.


V průběhu zámeckých slavností 2. 7. 2011 se uskuteční mimořádná prohlídka zámku Kácov s odborným výkladem památkáře pana Mgr. Jindřicha Záhorky. Sledujte informace na webu Městysu Kácov.

K prohlídce zámku Vás za Městys Kácov co nejsrdečněji zve Mgr. Jan Mühldorf – průvodce zámku.

OTEVŘENO DENNĚ 9 – 12 13 – 16 hod. červen - září

text: Mgr. Jan Mühldorf


21. června 2011