Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Svatý týden a Velikonoce - Rozpis bohoslužeb v kostelech a duchovní zamyšlení

Svatý týden a Velikonoce v našich kostelech

 2. duben, Květná neděle

Zručský kostel: 8.30 mše sv., s žehnáním ratolestí

Kácovský kostel: 10.30 mše sv., s žehnáním ratolestí

Soutický kostel: 12.00 mše sv., s žehnáním ratolestí, pak křížová cesta

 

6. duben, Zelený čtvrtek

Kácovský kostel: 16.00 mše sv.

Zručský kostel: 18.00 mše sv., s obřadem mytí nohou

                          19.00 – 20.30 možnost osobní modlitby a zpovídání

 

7. duben, Velký pátek

Soutický kostel: 14.00 křížová cesta

                           15.00 velkopáteční obřady

Zručský kostel: 17.00 křížová cesta

                          18.00 velkopáteční obřady

                           19.00 – 20.30 možnost osobní modlitby u Božího hrobu a zpovídání

8. duben, Bílá sobota

Zručský kostel: 10.00 modlitba matutina se starobylou křesťanskou homilií

                          10.30-12.00 a 14.00-18.00 možnost osobní modlitby u Božího hrobu a                  

                          Zpovídání

                          20.30-22.30 Vigilie Zmrtvýchvstání

                          

9. duben, Zmrtvýchvstání Páně

Zručský kostel: 8.30 mše sv., s žehnáním pokrmů

Kácovský kostel: 10.30 mše sv., s žehnáním pokrmů

Soutický kostel: 12.00 mše sv., s žehnáním pokrmů

 

10. duben, Velikonoční pondělí

Mše svaté jako v neděli

 

16. duben, Neděle Božího milosrdenství

Mše svaté jako v neděli

 

 Zručský kostel: 15.00-16.00 Hodina Božího milosrdenství (modlitba společná i osobní, zpovídání). 

 

Velikonoce, svátky vlastně čeho?

Velikonoce svátky jara? Co pak slaví chudáci protinožci, svátky podzimu? Jistě, jaro u nás k Velikonocům patří, ale byla škoda nechat se ochudit o jejich skutečný význam. Původ mají v židovském Pesachu. Ten začíná slavnostní večeří na připomínku veliké noci, odtud náš název Velikonoce, kdy byli Židé zhruba třináct set let před naším letopočtem vysvobozeni z egyptského otroctví. Tuhle večeři slavil pravidelně také Ježíš, vždyť byl Žid. Když tak činil naposledy, nečekaně požehnal přítomný chléb a víno slovy, která dodnes slyšíme v kostele při každé mši svaté: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává… toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás…“ Ježíš nedělal nic jen „na oko“. I v tomto případě skutečně „vydal svoje tělo a prolil svou krev“. Vždyť po této večeři byl zatčen, surově mučen a následující den ukřižován. Naštěstí Ježíšův velikonoční příběh nevrcholí o Velkém pátku jeho smrtí na kříži, ale o Velikonoční neděli jeho vítězstvím nad smrtí, jeho zmrtvýchvstáním. Jaký bude jednou náš vlastní „Velký pátek“ a naše „Velikonoční neděle“?  To záleží na tom, zda jdeme životem ve stopách Jidáše nebo Ježíše. Cestou sobectví, chamtivosti a lhostejnosti nebo lásky a oběti.  

 Požehnané Velikonoce přeje a vyprošuje farář Jiří Korda, zručský farář02. dubna 2023 (Ne) do 16. dubna 2023 (Ne)