Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Vliv uzavírky komunikace III/33519 v úseku Pivnisko – Čestín na autobusovou dopravu

V souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace III/33519 v úseku Pivnisko – Čestín v termínu od 17. 10. 2022 do 31. 10. 2022 dochází na lince PID 785 k vydání výlukového jízdního řádu.

Stáhnout dokument: 785 jizdni_rad (pdf)

 Z důvodu nemožnosti otáčení vozidel dopředným pohybem před uzavřeným úsekem nebude linka dočasně vedena přes Zbraslavice.

 TRASA LINKY

Směr Kácov:

 Ze zastávky „Chlístovice,Pivnisko,rozc.“ vedena vlevo po II/335 – ve Zbraslavicích vpravo II/126 – vpravo III/3367 – vpravo III/3363 – v Čestíně vpravo II/336 a dále po své pravidelné trase.

 

Směr Kolín:

 

Z Čestína vlevo po III/3363 – vlevo III/3367 – ve Zbraslavicích vlevo II/126 – vlevo II/335 – vpravo III/33520 a dále po své pravidelné trase.

 Vybrané spoje vedeny ze zastávky „Čestín,Čenovice“ přímo po III/3364 – vpravo III/3363 – vlevo III/3367 – ve Zbraslavicích vlevo II/126 – vlevo II/335 – vpravo III/33520 a dále po své pravidelné trase.


 2. ZMĚNY ZASTÁVEK:

 Ruší se:

„Čestín,Morány“                             – obousměrně bez náhrady

„Čestín,Kamenná Lhota“             – obousměrně bez náhrady

 Přemísťuje se:

„Čestín“                                              – ve směru Kácov ke hraně komunikace III/3363 před dům č. p. 23

                                                               – ve směru Kutná Hora ke hraně komunikace II/336 naproti domu č. p. 2317. října 2022 (Po) do 31. října 2022 (Po)