Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název úřadu
Úřad Městysu Kácov
2. Důvod a způsob založení
Vznik a zánik obcí je upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
3. Organizační struktura
starostka - Mgr. Soňa Křenová
místostarostka - Ing. Jana Pěkná
ekonomka - p. Jana Pýchová
matrikářka - p. Marie Vincová
referentka - p. Marie Mouchová
4. Kontaktní spojení
e-mail: oupodatelna@kacov.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Jirsíkova 157, 285 09 Kácov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Jirsíkova 157, 285 09 Kácov
4.3 Úřední hodiny
Pondělí, Středa 8.00 - 17.00 hod.
4.4 Telefonní čísla
tel: 327 324 204
4.5 Čísla faxu
fax: 327 324 375
4.6 Adresa Internetové stránky a ID datové schránky
www.kacov.cz ,  ID datové schránky: 439bdrt
4.7 Adresa e-podatelny
oupodatelna@kacov.cz
5. Bankovní spojení
ČS a.s. Kolín, pobočka Zruč nad Sázavou, číslo účtu: 443506369/0800
6. DIČ
CZ00236144
7. IČ
00236144
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
Žádost o informace lze podávat na podatelnu úřadu (osobní doručení, prostřednictvím pošty, e-mailu ...).