Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Kácov městysem

K 1.prosinci 2006 získal Kácov právo používat historický titul městys. 22. listopadu 2006 předal předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček při slavnostní příležitosti v sídle Poslanecké sněmovny v Praze Kácovu dekret, který obci uvedený titul vrací. Za Kácov převzal dokument starosta Jaroslav Buchal, který při té příležitosti promluvil i do Českého rozhlasu o současných problémech Kácovska.


Starostové nově povýšených obcí považují titul především za věc prestiže, protože žádné finanční výhody nový statut nepřináší.

Většina městysů se může pyšnit bohatou historií, která často sahá až do středověku. Titul městyse byl až do roku 1948 svazován s právem pořádat výroční trhy - jarmarky. Samotný Kácov měl právo pořádat 10 výročních trhů. Od práva pořádat jarmarky se odvozovalo právo používat titul městys. Počátky výročních trhů - jarmarků nejsou v historických pramenech zachyceny. Předpokládá se, že v našich podmínkách se mohly uplatnit na přelomu tisíciletí. Trhy se zemědělský mi výrobky vrcholily ve dvou ročních obdobích - na jaře při líhni domácích zvířat a na podzim po sklizni - a tento cyklus byl impulsem pro vznik jarmarků. Jarmarky se tak označovaly jako teplý a studený . Během výročního trhu přestávala platit všechna místní privilegia a každý si mohl prodávat co chtěl, ať to vyrobil kdokoli. Tak byl korigován výrobní monopol cechů. Konání jarmarků mělo pro rozvoj obcí zásadní význam.

Pro ilustraci lze uvést seznam míst, odkud přicházeli na trh a zakupovali si místa v Kácově kupci a kramáři v letech 1702 - 1801 (podle památné knihy kácovské). Byli to kupci a kramáři z Benešova, Čechtic, Černovic, Červené Vody, Čestína, Janovic, Janoviček, Kralovic, Lukavce, Mitrova, Postupic, Prahy, Radostovic, Soutic, Smrdova, Štěpánova, Vitic, Vlašimi, Všechlap, Zásmuk a Zbraslavic.

Městyse svůj význam později ztratily a dnes v nich žije většinou méně než tisíc lidí. V roce 1948 existovalo 518 městysů, titul jim nikdy nebyl zákonem odebrán. Letos v červenci vstoupil v platnost zákon, který používání titulu obnovuje. Na jeho navrácení měly nárok obce, které toto označení užívaly před vznikem národních výborů v roce 1954. Některé obce o něj ale znovu nepožádaly.

Zprávu připravilo Občanské sdružení pro rozvoj Kácovska

Kácov městysem