Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Základní škola

Internetové stránky základní školy
(webmaster kácovského webu nezodpovídá za kvalitu a obsah stránek v odkazech)
 

Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z roku 1692 a farní kronice z roku 1750. Městys Kácov převzal povinnost pečovat o školní budovu v roce 1709. Výnosem ze dne 19. srpna 1919 povolila zemská školní rada v Praze zřízení měšťanské školy, jednalo se o školu chlapeckou s dívčí koedukací. Obec měla do deseti let vystavět pro školu novou budovu. V této době bylo zapsáno 57 hochů a 43 dívky. Nová školní budova byla však slavnostně otevřena až na podzim roku 1938.
Od osvobození v roce 1945 se v obci vyučuje tedy ve dvou školních budovách. V budově starší, s krásným výhledem na řeku Sázavu, je umístěn 1. stupeň školy a školní družina. Do nové budovy uprostřed obce (u autobusové zastávky) chodí žáci 6. až 9. ročníku.
Rok 2000 je významný otevřením přístavby k budově 2. stupně základní školy. V přízemí najdeme moderní školní jídelnu, prostory v patře obývá mateřinka.

Prvního ledna 2003 se škola stává příspěvkovou organizací s novým názvem Základní škola a Mateřská škola Kácov. Ve školním roce 2004/2005 navštěvuje základní školu 143 žáků a mateřskou školu 23 dětí.

Mgr. František Procházka (ředitel školy); foto: Daniel Korol