Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Listiny z Kácova v Národním archivu v Praze

Možná nevíte, jaké zajímavé listiny lze nalézt v nové budově Národního archivu v Praze na Chodovci. Ve sbírce s názvem: "Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - Administrace Toskánských statků - spisové pododdělení Kácov" lza najít množství informací z let 1616-1850. Tyto spisy se týkají především velkostatku, daní, roboty, pozemků, myslivosti, lesnictví, rybníků, mlýnů, papírny a pivovaru. Lze zde vyhledat materiály týkající se zámku, školy a kostela. Mezi nejzajímavější ozdobně psané listiny patří bezesporu dopisy a smlouvy Anny Marie Františky Toskánské s dochovanými pečetěmi. Jedná se o dopisy adresované správcům panství, úřadům a přííbuzným. Většina listin je psaná německy. Do seznamů fondů a sbírek lze nahlédnout na www.badatelna.cz. Osobně pak v badatelně archivu po objednání jednotlivých kartonů s originály listin.

 

ukázka listiny