Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Restaurátorský průzkum barokních maleb

      Restaurátorský průzkum původních barokních maleb na zámku Kácov

Dne 21.9.2013 bylo ve společenském (tzv. Modrém) salónku provedeno celkem 19 páskových sond do vrstvy původní barokní výmalby z 30. let 18. století. Sondy vyhotovila restaurátorka Mgr. art. Kateřina Prokopová, která v uplynulých dvou letech restaurovala společně s malířem panem Martinem Martanem např. i barokní malby ze stejného období v Sázavském klášteře.
Průzkum potvrdil domněnku, že barokní výmalba je pod mladšími vápennými přemalbami (celkem 12 vrstev) dobře dochovaná v celé ploše na všech stěnách, špaletách oken i fabionech a lze ji obnovit. Autorem maleb je Karel Josef Moravini (dvorní malíř A.M.F. Toskánské), který v kácově pobýval kolem roku 1735. Kromě kácovského zámku vyzdobil např. zámek v Hostivici u Prahy, kde se jeho malby povedlo odkrýt již před více jak 20 lety. V současné době je na zámku Kácov dochovaná odkrytá stropní výmalba s bohatou ornamentální výzdobou, společenským motivem, alegorií na čtvero ročních dob a s iluzivní architekturou. V zámecké kapli (která byla 60 let zazděna) pak zaujme návštěvníky bohatá štuková výzdoba, poškozený barokní oltář se soškami andělů a biblické výjevy.
Součástí průzkumu je i restaurátorská dokumentace a restaurátorský záměr s návrhem doporučeného způsobu zachování a případně obnovení původní barevnosti maleb. Pro celkovou obnovu maleb je třeba sehnat částku do 500 000,- Kč. Městys Kácov se pokusí potřebnou finanční prostředky získat z některého dotačního titulu určeného k restaurování kulturních památek. V roce 2014 budou provedeny sondy v dalších prostorách zámku.